Al nostre centre es preparen totes les assignatures.

Les classes estan organitzades en grups reduïts (màxim 5 alumnes) amb diferents professors segons l’assignatura.

Possibilitat de classes personalitzades segons disponibilitat horària dels professors.

Es realitzen controls d’assistència.

Durant cada classe es poden treballar d’ una a dues matèries.

Accés a materials complementaris addicionals.

El professor atén personalment les necessitats educatives de cada alumne.

Es realitza una entrevista inicial amb els pares per definir quines són les matèries que són més importants a treballar.