Normativa del centre

Pel bon funcionament del centre cal tenir en compte i complir la següent normativa:

  • Matrícula i primera entrevista gratuïtes.
  • Abans de començar les classes l’alumne s’haurà d’inscriure al centre.
  • S’abonarà la quota mensual (corresponent a 3, 4 o 5 setmanes) entre el dia 1 i 5 del mes en curs.
  • S’ha de donar de baixa un alumne abans del dia 25 del mes en curs.
  • En cas de necessitat es podrà fer un canvi d’horari si hi ha cabuda de l’alumne en una altra classe.
  • Possibilitat de recuperar sessions de logopèdia, psicopedagogía, psicologia i repàs en cas de malaltia.
  • Els alumnes hauran de portar tot el material (agendes, llibretes, ordinador portàtil, llibres...). En cas contrari, el professor intentarà solventar la mancança amb el material de l’acadèmia.
  • Realització de controls d’assistència.