Si ben cert que es diu que “la paciència és la mare de la ciència” nosaltres diríem que les matemàtiques són la mare de la ciència. Aquesta és la raó de la seva importància ja que tot el que ens envolta ho quantifiquem segons paràmetres matemàtics: les hores, el preu de les coses, la calor que fa, l’alçada de les coses, la distància entre ciutats, la música, el nombre de vots. Aprendre matemàtiques vol dir aprendre com pensem!

En el nostre centre presentem una dinàmica de treball estructurada en tres fases o etapes:

  • Primer establim el punt de partida de cada alumne,marcant els punts forts i els punts febles de cada matèria. D’aquesta manera és possible dissenyar un mètode d’estudi més sòlid que reforci aquells aspectes on l’alumne pot sentir-se més insegur o li és més complicat comprendre.
  • En segon lloc, ,mitjançant la pràctica d’exercicis amb el profesor s’evalua la correcta progressió de l’estudiant i se li inculca una manera de treballar metòdica per agilitzar i facilitar l’estudi de les ciències ja que dominar el mètode de treball és la clau de l’èxit acadèmic.
  • En darrer lloc, s’ofereix un seguit de reptes i qüestions per motivar la curiositat de l’estudiant vers l’assignatura, i així donar una imatge més interessant i engrescadora de les matèries.