Les classes estan organitzades en grups reduïts ( màxim 5 alumnes) equivalents al curs en el qual es troben els nostres alumnes.

Es preparen els deures o exàmens i es milloren les tècniques d’estudi.

El professor atén personalment les necessitats educatives de cada alumne.

Es realitza una entrevista inicial amb els pares per definir quines són les matèries que són més importants a treballar.

Es comunica amb els tutors de les escoles per poder mantenir una coordinació activa.

Cada trimestre es realitza una petita reunió amb els pares coincidint amb l’entrega de notes. Es reparteixen informes del centre.